Obec Jablonica
Jablonica

Stretnutie jubilantov 2021

Stretnutie jubilantov 2021

27. augusta 2021

Po dlhom čase rôznych obmedzení stretávania sa, využili sme  v tomto roku spoločné stretnutie jubilantov a jubilujúcich manželských párov. Slávnostné prijatie sa uskutočnilo dňa 27. augusta 2021 v obradnej sieni obce. V tomto roku máme spoluobčanov, ktorí sa dožili 80, 85 a 90 rokov. No zo zdravotných dôvodov nemohli prísť všetci. Našej slávnosti sa zúčastnili iba niektorí 80 roční jubilanti: Valentín Žák, Mária Jánošíková, Karol Perička, Peter Gróf a Anna Oslejová. Starosta obce Ing. Silvester Nestarec zablahoželal jubilantom, a vyslovil im poďakovanie za celoživotnú prácu a zaželal im ešte veľa zdravia a spokojnosti do ďalších rokov.

Starosta obce zablahoželal aj jubilujúcim manželským párom k ich zlatej a smaragdovej svadbe. Vyslovil im obdiv a poďakovanie za roky, ktoré prežili v spoločnom manželstve. Aj im poprial, aby roky, ktoré majú pred sebou boli naplnené šťastím a pevným zdravím.

Zlatú svadbu oslávili: Štefan a Marta Jánošovci, Ľubomír a Františka Valentovci, Miroslav a Margita Šmidtovci, Ján a Želmíra Jurkovci, Jozef a Emília Vandeliovci,  Jozef a Marta Ovečkovci, Pavel a Lýdia Mihálovci, Aladár a Mária Vrábelovci.

Smaragdovú svadbu oslávili: Jozef a Lýdia Horváthovci, Pavol a Jaroslava Pšenkovci, Oliver a Ružena Hološkovci.

Diamantovú svadbu oslávili: Ľudovít a Mária Oravcovci, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnili. Touto cestou im srdečne blahoželáme za krásnych 60 rokov spoločného života.

Všetci jubilanti a manželské páry sa podpísali do pamätnej knihy obce a prevzali si kvety a upomienkový darček. V podaní ZPOZ-u si vypočuli priliehavé básne a pekné ľudové piesne. Pri malom občerstvení spomínali na prežité roky.

                                                                                                       Anna Dingová, ZPOZ

Dátum vloženia: 31. 8. 2021 11:08
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 8. 2021 11:12
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký