Obec Jablonica
Jablonica

Stretnutie jubilantov II. 2017

Stretnutie jubilantov II. 2017

08. 12. 2017
v obradnej miestnosti OcÚ

Mať jubileum, to je akoby znovu sa narodiť.
Múdrejší, ľudsky krajší, skúsenejší.
Spriadať krehkú niť a žiť odznovu.
Život, čo teší, aj ten čo bolí.

V druhom polroku 2017 sa krásneho životného jubilea dožilo 18 jubilantov. No  neprišli všetci, niektorým to nedovolili zdravotné problémy. Na slávnosť, ktorú sme pre nich pripravili prišli jubilantky: pani Anna Ligásová, Mgr.Anna Poláková, Helena Sládková, Anna Hamerlíková, Helena Dubničková, ktoré oslávili 80 rokov  a pani Marta Krchňavá a Anna Špányiová, ktoré oslávili 85 rokov svojho života. Starosta obce Ing. Silvester Nestarec v slávnostnom príhovore poďakoval jubilantkám za ich celoživotnú prácu v prospech svojich rodín, spoločnosti i v prospech našej obce. Vyslovil im slová uznania a vďaky. Zaželal im, aby ich životná cesta bola slnečná a pokojná, popretkávaná pevným zdravím,  radosťou a potešením.  Jubilantky sa podpísali do pamätnej knihy obce, prevzali si kvety a upomienkový darček a vypočuli si pekné ľudové piesne. Na spoločnom posedení pri občerstvení spomínali na prežitý život.

Anna Dingová, ZPOZ

Dátum vloženia: 11. 12. 2017 13:12
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 12. 2017 13:17
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký