Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Výročie oslobodenia obce a odhalenie pamätníka - historického dela

Výročie oslobodenia obce a odhalenie pamätníka - historického dela

pietna spomienka 73. výročia oslobodenia Jablonice a odhalenie dela

Jednu z najvýznamnejších kapitol v našej histórii, koniec 2. svetovej vojny si v tomto čase pripomínajú mestá a obce. Naša obec si tiež tento významný deň 6. apríl 1945 pripomenula pietnou spomienkou. V tento deň bola Jablonica oslobodená vojskami 2.ukrajinského frontu, zložené zo sovietskych a rumunských armád pod velením maršala ZSSR Rodina Jakovleviča Malinovského, Prvej gardovej mechanizovanej jazdeckej skupiny generálporučíka Ivana Alexandroviča Plijeva, 53. armádou generálporučíka Ivana Mefodieviča Managarova a 1. rumunskou armádou.
73. výročie oslobodenia našej obce bolo spojené s odhalením zrekonštruovaného pamätníka - dela. Počas celej pietnej spomienky držali čestnú stráž pri dele členovia klubov  vo vojenských historických uniformách.
Našej oslavy sa zúčastnil prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Nikolaj Sergejevič Ryžov. Po položení vencov, slovenskej a ruskej hymne sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Silvester Nestarec. Vo svojom príhovore k oslobodeniu našej obce pripomenul, ako ťažko sa sloboda rodila, čo všetko oslobodeniu predchádzalo. Spomenul aj našich občanov, ktorí bojovali za našu slobodu a položili svoje životy  -  Albert Horváth, Anna Michlová, Ladislav Šeliga,  štábny kapitán Jozef Hazucha, Štefan Štefík, Jozef Zúbek. Všetci, ktorí položili svoje životy za našu slobodu, si zaslúžia našu spomienku a vďaku. Prítomným sa prihovoril aj prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR  Nikolaj Sergejevič Ryžov.
Druhú svetovú vojnu pripomínal aj pamätník umiestnený v parčíku, kde bolo v začiatkoch 70-tych rokov umiestnené delo, ktoré nám venoval  Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie. Keďže zub času na ňom zanechal svoje stopy, krásna a ušľachtilá myšlienka opraviť a zrenovovať toto delo sa zrodila v hlave nášho mladého spoluobčana Daniela Šimka. Spolu s členmi Klubu vojenskej histórie Svoboda, Senica a Dojč, ako aj so starostom obce, ktorí boli naklonení tejto myšlienke, začali konať, vybavovať potrebné záležitosti, aby sa delo dostalo do opravy a získalo takú podobu, akú má teraz. Veľa vecí na dele chýbalo a preto museli byť doplnené. Delo sa rozoberalo na našom PD Záhorie a následne sa striekalo v Novom Meste nad Váhom. Vyše 450 hodín na jeho oprave odpracovalo 14 ľudí. Delo bolo opravené z finančných prostriedkov Obce, ale aj za finančnej pomoci Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, za čo im patrí naše veľké poďakovanie. Treba poďakovať aj našim spoluobčanom Martinovi Oravcovi, Borisovi Vráblovi, Michalovi Mikulčíkovi, ktorí sa podieľali na oprave dela pod vedením Daniela Šimka. Vysokou mierou sa podieľali na rekonštrukcii aj občania z iných obcí Peter Šalík, Václav Bureš, Peter Žofčák, Martin Kontra a iní, ktorým patrí tiež naše poďakovanie. V závere oslavy bol pamätník odhalený. Zostáva už len na nás, aby sme sa o zrekonštruovaný pamätník starali a nedopustili jeho poškodzovanie.
Členovia Klubov vojenskej histórie pripravili aj pútavú výstavku fotografií a predmetov pochádzajúcich z vojnových čias. Nechýbali tu ani uniformy druhej Štefánikovej brigády Jána Reptu, uniformy červenej armády, uniformy československej jednotky v ZSSR.
Všetkým, ktorí sa pietnej spomienky zúčastnili a tak si uctili pamiatku našich osloboditeľov patrí naše poďakovanie.

                                                                                                           Anna Dingová 

Dátum vloženia: 10. 4. 2018 9:04
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 4. 2018 9:11
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký