Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Výročná členská schôdza seniorov

Výročná členská schôdza seniorov

Jednota dôchodcov
foto: Jozef Krutý st.

Všetci sme prežívali zložitú dobu počas dvoch rokov, pre nepriaznivú situáciu výskytu COVID-19. Z tejto pandemickej situácie vyplynuli aj pre nás seniorov mnohé obmedzenia činnosti. Preto sme privítali uvoľnenie opatrení a mohli sme uskutočniť VČS, ktorá sa konala 29.3.2022. Našej schôdze sa zúčastnil starosta obce Ing. Silvester Nestarec, ktorému my, ženy, ďakujeme aj za kvietok k MDŽ. Stretli sme sa v hojnom počte členov a zhodnotili sme našu obmedzenú dvojročnú činnosť, ktorá nebola taká bohatá akú sme si naplánovali a predstavovali /o uskutočnených akciách sme informovali aj v NJ/. Ďalej sme predložili správu o hospodárení, schválili plán činnosti a akcií na rok 2022, uskutočnila sa aj voľba výboru na ďalšie volebné obdobie. Záver schôdze patril posedeniu pri malom občerstvení a samozrejme vzájomnej diskusii.

K propagácii našej činnosti využívame nástenky v klube, o aktivitách informujeme v obecných novinách Naša Jablonica, kde nechýbajú ani fotografie z akcií, založili sme aj album fotografií z predošlých rokov a našu činnosť zaznamenávame do vlastnej Kroniky.

Priali by sme si, aby sme sa už konečne mohli stretávať každý týždeň v klube, organizovať podujatia bez obmedzení a začať žiť životom seniorov, na aký sme boli zvyknutí.                                                                                     

Anna Dingová, JD

Dátum vloženia: 7. 4. 2022 10:26
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 4. 2022 10:29
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký