Obec Jablonica
Jablonica

Podujatia

Zobrazené 1-30 z 166
#

Medzinárodný deň detí 2023

Dátum: 1. 6. 2023

zábavné popoludnie

#

Deň matiek 2023

Dátum: 17. 5. 2023

slávnostný program MŠ a ZŠ ku Dňu matiek

#

Májové tradície v obci

Dátum: 10. 5. 2023

stavanie mája a majáles

#

Divadelné predstavenie k MDŽ

Dátum: 13. 3. 2023

Divadlo TANDEM

#

Mikulášku dobrý strýčku...

Dátum: 13. 12. 2022

advent 2022

#

Červené maky 2022

Dátum: 18. 11. 2022

pietna spomienka

#

Stretnutie dôchodcov 2022

Dátum: 26. 10. 2022

Mesiac úcty k starším

#

Plody Jablonice

Dátum: 27. 9. 2022

výstava ovocia, zeleniny a produktov

#

FS Jabloničanka na Prehliadke speváckych súborov seniorov okresu Senica

Dátum: 27. 9. 2022

FS Jabloničanka

Vernisáž výstavy a prezentácia jablonických umelcov otvorí oslavy 760. výročia obce 1

Vernisáž výstavy a prezentácia jablonických umelcov otvorí oslavy 760. výročia obce

Dátum: 23. 8. 2022

Už tento piatok, 26. augusta o 17:00 h.

#

Otvorenie nového detského ihriska

Dátum: 22. 7. 2022

Playsystem - Veselé detské ihriská

#

Uvítanie nového farára dp. Kizeka

Dátum: 22. 7. 2022

Farnosť Jablonica

#

Celookresné stretnutie krojovaných skupín 2022

Dátum: 13. 7. 2022

Únia žien

#

Rozlúčka s vdp. Romanom Stachovičom

Dátum: 30. 6. 2022

farnosť Jablonica

#

Stretnutie jubilantov 2022

Dátum: 30. 6. 2022

ZPOZ

#

Farské posedenie pri cimbale

Dátum: 29. 6. 2022

farnosť Jablonica

#

Medzinárodný deň detí 2022

Dátum: 2. 6. 2022

zábavné popoludnie

#

Vystúpenie ku Dňu matiek 2022

Dátum: 10. 5. 2022

Deň matiek

#

Stavanie mája a májová veselica

Dátum: 2. 5. 2022

májové slávnosti

#

Výročná členská schôdza seniorov

Dátum: 7. 4. 2022

Jednota dôchodcov
foto: Jozef Krutý st.

#

Deň vojnových veteránov/červených makov

Dátum: 11. 11. 2021

pietna spomienka

#

Stretnutie jubilantov 2021

Dátum: 31. 8. 2021

27. augusta 2021

#

Otvorenie novej triedy MŠ pre predškolákov

Dátum: 30. 8. 2021

Materská škola Jablonica

#

76. výročie oslobodenia Jablonice

Dátum: 6. 4. 2021

pietna spomienka

#

Požehnanie adventného venca

Dátum: 3. 12. 2020

advent 2020

#

Deň červených makov

Dátum: 11. 11. 2020

Deň vojnových veteránov

#

Hodová sv. omša a posvätenie Kalvárie

Dátum: 7. 10. 2020

hody 2020

#

Stretnutie seniorských speváckych súborov v Senici - 5. ročník

Dátum: 23. 9. 2020

FS Jabloničanka
foto: Jozef Krutý st.

#

76. výročie Slovenského národného povstania

Dátum: 28. 8. 2020

pietna spomienka

#

Prekvapenia k MDD

Dátum: 3. 6. 2020

Medzinárodný deň detí

Zobrazené 1-30 z 166